[da-dansk] LibreOffice 6.3.0.0-alpha1 kan downloades

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] LibreOffice 6.3.0.0-alpha1 kan downloades

LibreOffice 6.3.0.0-alpha1 kan downloades nu:
https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy