[da-dansk] LibreOffice nyhedsbrev for oktober 2018

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] LibreOffice nyhedsbrev for oktober 2018

Nyhedsbrevet udsendes ca. hver måned. Se nyhedsbrevet for oktober 2018 her:

https://www.dropbox.com/s/c3gk28x231c1478/2018Oktober.pdf?dl=0
https://issuu.com/lodahl/docs/2018oktober

Alle artikler ligger også tilgængeligt på internettet på adressen
https://libreofficedk.blogspot.dk.

Denne gang kan du læse om:

Underskrift på dokumenter
Konvertering af (mange) csv-filer
Releaseplan
Det handler om frihed

Du kan abonnere på nyhedsbrevet ved at tilmelde dig denne postliste:
[hidden email]
Send en e-mail til [hidden email] for
instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy