[da-dansk] LibreOffice oversættelse: XML _skal_ matche engelsk original

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] LibreOffice oversættelse: XML _skal_ matche engelsk original

Hej alle,
Når vi oversætter hjælpen er det vigtigt at XML-koderne er korrekte og at
de matcher den engelske version. Hvis ikke, vil hjælpesystemet simpelthen
ikke virke!

Denne oversættelse duer derfor ikke:
https://translations.documentfoundation.org/da/libo_help/translate/sbasic/python.po#unit=168534608

Jeg har rettet flere hundrede strenge til gennem de seneste versioner.

Det giver et problem fsva. de strenge som på engelsk henviser til en 'tab'
, altså et faneblad. Direkte oversættelse virker forkert på dansk, men det
er der for øjeblikke tingen løsning på. XML'en skal matche.

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Steen Rønnow Steen Rønnow
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] LibreOffice oversættelse: XML _skal_ matche engelsk original

Hej Leif

Jeg tager din besked til efterretning (jeg har også spontant rettet mange
steder, hvor oversættelser har sneget sig ind i XML-koden) og sletter mit
oprindelige forslag til oversættelse.

Jeg har -- af principielle grunde -- meddelt, at jeg har det problem med den
engelske tekst, at den angiver fanebladet før dialog(kommando)en, mens
brugeren SKAL bruge den modsatte rækkefølge. -- Det forekommer mig ikke, at
være intuitivt.
Hvis dokumentationsgruppen skulle give mig ret, er det den, der skal fjerne
problemet. Denne holdning fastholder jeg ind til nogen overbeviser mig om
noget andet. -- Og jeg agter at tage problemet op med dokumentationsgruppen
igen, hvis der ikke kommer en fornuftig argumentation -- eller en fornuftig
løsning.

Med venlig hilsen    Steen-----
Steen Rønnow
--
Sent from: http://document-foundation-mail-archive.969070.n3.nabble.com/Dansk-f1744063.html

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Steen Rønnow