[da-dansk] Masser af oversættelser venter

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Masser af oversættelser venter

Hej alle,
Rigtig glædelig jul til jer alle.

Så fik vi lige en lille julegave; der er 19.05 ord fordelt på 1.671
strenge.

Med andre ord: "Vi har rigtig travlt".

På forhånd tak for hjælpen.

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes