[da-dansk] Master Slide -> Masterdias ?

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Master Slide -> Masterdias ?

Jeg ser at det engelske udtryk "Slide Master" er blevet erstattet af det (i
mine øjne) mere logiske og rigtige "Master Slide".
I den ånd, og uden at tænke særligt langt, har jeg overført det til den
danske oversættelse, så man nu ser adskillige "Masterdias" i oversættelsen,
i stedet for det gamle "Diasmaster".
Det er selvfølgelig noget jeg skulle have clearet på postlisten først. Hvad
sige I andre?
Jeg synes meget bedre om "Masterdias". Jeg er helt enig i den engelske
ændring til "Master Slide", og jeg synes at "Masterdias" både lyder og
føles mere rigtigt end "Diasmaster", men jeg er selvfølgelig klar til at
følge flertallet.

Venligst, David

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
"Jørgen F. Madsen" "Jørgen F. Madsen"
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Master Slide -> Masterdias ?

+1

Den 27-11-2017 kl. 22:53 skrev David Lamhauge:

> Jeg ser at det engelske udtryk "Slide Master" er blevet erstattet af det (i
> mine øjne) mere logiske og rigtige "Master Slide".
> I den ånd, og uden at tænke særligt langt, har jeg overført det til den
> danske oversættelse, så man nu ser adskillige "Masterdias" i oversættelsen,
> i stedet for det gamle "Diasmaster".
> Det er selvfølgelig noget jeg skulle have clearet på postlisten først. Hvad
> sige I andre?
> Jeg synes meget bedre om "Masterdias". Jeg er helt enig i den engelske
> ændring til "Master Slide", og jeg synes at "Masterdias" både lyder og
> føles mere rigtigt end "Diasmaster", men jeg er selvfølgelig klar til at
> følge flertallet.
>
> Venligst, David
>


--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes