[da-dansk] Notebook bar m.m.

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Notebook bar m.m.

Hej alle,

Jeg har siddet og oversat hjælpen til den nye "Notebook bar".
Det kan anbefales at downloade RC1 og prøve det af (aktiver eksperimentelle
funktioner) http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/

Vær opmærksom på at UI'en ikke er helt i overensstemmelse med Pootle lige
nu.

Foreløbigt har jeg forsøgt at synkronisere UI og hjælp i Pootle, og mine
oversættelsesforslag er (dansk oversættelse i parentes:

Toolbar layout (Værktøjslinje layout)
Notebook (Notebook)
Notebook bar (Notebook-linje)
Notebookbar (Notebook-linje)
Sidebar (Sidepanel)
Single toolbar (Enkel værktøjslinje)

Tabbed (Faneblade)
contextual groups (Kontekst - grupper)
Contextual single toolbar (Kontekst- enkel værktøjslinje)

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes