[da-dansk] Ny udgave af ordbog til dansk stavekontrol

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Lars Jødal Lars Jødal
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Ny udgave af ordbog til dansk stavekontrol

Der er frigivet en ny udgave af ordboget til dansk stavekontrol. Den nye udgave kan hentes som udvidelse:
https://extensions.libreoffice.org/en/extensions/show/stavekontrolden-danish-dictionary

Eller (med en lille smule flere ord, da den opdateres løbende,) direkte fra stavekontrolden.dk:
https://stavekontrolden.dk/?dictionaries=1
(det er oxt-filen som skal bruges)

Sammenlignet med den udgave fra foråret 2018, som følger med LibreOffice, er tilføjet mange ord, mange flere ord har nu mulighed for at kobles sammen i sammensatte ord, og nogle småfejl er rettet. Blandt de nye ord er naturligvis "corona", "mundbind" og en række af de andre ord, som vi har fået brug for at lære i 2020. Men også mange navne (proprier) for kendte personer som bare ikke er almindelige danske navne: Freud, Sokrates, Shakespeare, (James) Bond, ... osv.
Skulle du beskæftige dig med kemi kan du glæde dig til genkendelse af alle grundstofferne, inklusive deres forkortelser. Er du inden for sygehusverdenen, så skulle anatomi og fysiologi nu være nogenlunde dækket. Har du interesse for de gamle grækere eller for Bibelen, så er der nu rigtig mange navne og begreber, som genkendes. Og så småting som at trykstreg nu er tilladt i bydemåde/imperativ med -er: redigér eller rediger, formatér eller formater, osv.

Den eksisterende ordbog har allerede alle kerneordene (med ikke-danske proprier som en mulig undtagelse). Den nye udgave bygger ovenpå denne solide basis. Alt i alt synes vi, der har arbejdet med ordbogen, selv at den nye udgave er et godt skridt fremad, og vi stoler tilstrækkeligt på den til at have lagt den ud som officiel udvidelse - og naturligvis selv bruge den.

Men inden vi får den med i selve LO distributionen vil det være godt at få den afprøvet af nogle flere personer. Her kan du hjælpe: Installér udvidelsen og test den. Det kan foregå ved simpelthen at bruge den, eller du kan aktivt forsøge at finde fejl. Er der noget som ikke fungerer - eller mangler der bare nogle ord - så skriv til listen her eller direkte til undertegnede. I værste fald kan man bare hente 2018-udgaven på siden med udvidelser og lægge den ind igen.

Med venlig hilsen
Lars Jødal

Her kan du læse om dine rettigheder, når regionen behandler oplysninger om dig<https://rn.dk/oplysningspligt>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy