[da-dansk] Nye funktioner i LibreOffice 3.6.0

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jørgen Rasmussen Jørgen Rasmussen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Nye funktioner i LibreOffice 3.6.0

Jeg så lige på denne side,
https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/features/ at "Ctrl+[ og
Ctrl+] formindsker og forstørrer skriftstørrelsen for den markerede tekst."
Jeg synes jeg kan huske, at man ikke kan bruge de genveje med et dansk
tastaturlayout. Tegnene [ og ] kan kun skrives med brug af
modifier-tasten Alt Gr. Jeg mener ikke den kan kombineres med andre
modifier-taster som f.eks. Ctrl, som bruges til de to nye funktioner.

Er det muligt, at oversætterne ændrer de to tastaturgenveje?
--
Jørgen Rasmussen

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes