[da-dansk] Omformulering vedr. hjælp og støtte på dansk

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Steen Rønnow Steen Rønnow
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Omformulering vedr. hjælp og støtte på dansk

Hej alle

Jeg har tilladt mig at omformulere henvisningen til hjælp og støtte på
dansk:

https://translations.documentfoundation.org/da/libo60_help/translate/#filter=checks&category=critical&unit=144959415&offset=0
<https://translations.documentfoundation.org/da/libo60_help/translate/#filter=checks&category=critical&unit=144959415&offset=0>
,

hvor jeg foreslår:

%PRODUCTNAME lokaliseringsprojekterne tilbyder supportsider på lokale sprog.
Du kan finde et overblik over modersmåls-projekterne på <link
href="https://www.libreoffice.org/community/nlc/">www.libreoffice.org/community/nlc
</link>. Du kan finde hjælp og støtte på dansk på %PRODUCTNAME's <link
href="https://wiki.documentfoundation.org/Main_Page/da">danske
wiki-sider</link> og på <link href="https://forum.liboforum.dk/">Dansk
LibreOffice Forum</link>.

I må meget gerne arbejdere videre på den: 3 gange "på" i en sætning, får
ikke nødvendigvis stoltheden til at svulme i mit bryst.

Med venlig Hilsen

Steen Rønnow  (nok: "SteenR" fremover, da det nye single sign on ikke
tillader ikke-engelske bogstaver)

-----
Steen Rønnow
--
Sent from: http://nabble.documentfoundation.org/Dansk-f1744063.html

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Steen Rønnow