[da-dansk] Omstrukturering af de danske wiki-sider

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Omstrukturering af de danske wiki-sider

hej alle,
Jeg har flyttet lidt rundt på siderne, og hovedindgangen er her:
https://wiki.documentfoundation.org/DA/Hovedside/

Og så har jeg tilføjet link til Weblate fra siden om Weblate (Tak til Ejnar
for påmindelsen)

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy