[da-dansk] Oversæt venligst 6.4 (ikke master)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversæt venligst 6.4 (ikke master)

Kære alle,
master-projekterne er LibreOffice 7.
Vi skal oversætte 6.4 og når vi er færdige, vil oversættelserne blive
flettet til master.

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy