[da-dansk] Oversættelse af AFRUND-funktionerne

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Steen Rønnow Steen Rønnow
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse af AFRUND-funktionerne

Hej alle

Jeg har flere gange i Alt om Data set LO anbefalet som det bedste
OpenSource-alternativ, men desværre i reglen med en bemærkning om, at "den
usikre oversættelse" trækker ned.

Med Weblate har vi fået Ordlisterne som et middel til at sikre en ensartet
oversættelse. Den bør vi helt klart benytte os af, så alle termer gengives
ens. Det bør menuelementer, kommandoer og deres dialoger, funktioner og
deres parametre --  efter min mening -- i alle tilfælde gøre. Jeg tænker på
at gennemgå menusystemet, så det fremstår konsekvent i ordlisterne (især i
master-versionen) i den næste "oversættelsespause".

AFRUND-funktionerne trænger til at blive gennemrettet med henblik på
konsekvent oversættelse hele vejen rundt: funktionsguiden og resten af UI og
Hjælpen. Det er et rod, så fx de samme parametre oversættes forskelligt og
ikke lige prægnant.

Jeg vil (skønt humanist med rudimentær matematisk forståelse) foreslå, at vi
konsekvensretter således:

Det må kræve en særlig begrundelse, når dele af funktionsnavnene fremtræder
forskelligt, som fx:

MATH        gengives med både  MAT og MATEMATIK   (den første bør -- efter
min mening -- foretrækkes)
PRECISE   gengives med både  PRÆCIS og PRECISE     (ligeledes)

Det samme gælder parametrene:

SIGNIFICANS   gengives med både   SIGNIFIKANS og NØJAGTIGHED  (ligeledes)
MODE                 gengives med både   HYPPIGST og  TILSTAND                
(ligeledes)

Skal vi have det rettet?
Hvornår?
Hvem gør det?

Venligst

-----
Steen Rønnow
--
Sent from: http://document-foundation-mail-archive.969070.n3.nabble.com/Dansk-f1744063.html

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
Steen Rønnow
Leif Lodahl (Document Foundation) Leif Lodahl (Document Foundation)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af AFRUND-funktionerne

Hej Steen,
Super godt initiativ.
Kunne det være en idé at rette henvendelse til den pågældende journalist og
spørge ind til "den usikre oversættelse"? Hvis de kan komme med konkrete
eksempler, vil det være en stor hjælp.
Jeg tror der ligger en stor opgave i at få etableret et godt sæt af termer.
Men det vigtigste er jo at få godt begyndt.
Samtidig må vi også erkende at der stort set kun er dig og en enkelt mere
der oversætter. Du skal nok ikke forvente den store tilslutning fsva.
bidrag. Til gengæld fungerer det sådan,at du så også selv bestemmer. Hvis
du går i gang med fx. at lægge menupunkter ind som termer, så vil du få
stor respekt. Hvis du beslutter konsekvensrettelser, så vil du ikke blive
kritiseret, heller ikke hvis andre ikke er helt enige. Konsekvens er
vigtigere end detaljen.


Leif Lodahl


lør. 25. jul. 2020 11.21 skrev Steen Rønnow <[hidden email]>:

> Hej alle
>
> Jeg har flere gange i Alt om Data set LO anbefalet som det bedste
> OpenSource-alternativ, men desværre i reglen med en bemærkning om, at "den
> usikre oversættelse" trækker ned.
>
> Med Weblate har vi fået Ordlisterne som et middel til at sikre en ensartet
> oversættelse. Den bør vi helt klart benytte os af, så alle termer gengives
> ens. Det bør menuelementer, kommandoer og deres dialoger, funktioner og
> deres parametre --  efter min mening -- i alle tilfælde gøre. Jeg tænker på
> at gennemgå menusystemet, så det fremstår konsekvent i ordlisterne (især i
> master-versionen) i den næste "oversættelsespause".
>
> AFRUND-funktionerne trænger til at blive gennemrettet med henblik på
> konsekvent oversættelse hele vejen rundt: funktionsguiden og resten af UI
> og
> Hjælpen. Det er et rod, så fx de samme parametre oversættes forskelligt og
> ikke lige prægnant.
>
> Jeg vil (skønt humanist med rudimentær matematisk forståelse) foreslå, at
> vi
> konsekvensretter således:
>
> Det må kræve en særlig begrundelse, når dele af funktionsnavnene fremtræder
> forskelligt, som fx:
>
> MATH        gengives med både  MAT og MATEMATIK   (den første bør -- efter
> min mening -- foretrækkes)
> PRECISE   gengives med både  PRÆCIS og PRECISE     (ligeledes)
>
> Det samme gælder parametrene:
>
> SIGNIFICANS   gengives med både   SIGNIFIKANS og NØJAGTIGHED  (ligeledes)
> MODE                 gengives med både   HYPPIGST og  TILSTAND
>
> (ligeledes)
>
> Skal vi have det rettet?
> Hvornår?
> Hvem gør det?
>
> Venligst
>
>
>
>
>
> -----
> Steen Rønnow
> --
> Sent from:
> http://document-foundation-mail-archive.969070.n3.nabble.com/Dansk-f1744063.html
>
> --
> Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner
> om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på
> https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
> Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy