[da-dansk] Oversættelse af LibreOffice 5.3

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse af LibreOffice 5.3

Oversættelse af brugergrænsefladen er skudt i gang, og der ligger 5.300 ord
og venter.

https://translations.documentfoundation.org/da/

Lad os komme i gang med det samme, så vi ikke bliver overraskede senere.
Der kommer typisk 5 gange så meget når hjælpen bliver skrevet.

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes