[da-dansk] Oversættelse af LibreOffice 6.1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse af LibreOffice 6.1

Vi er allerede godt i gang med oversættelsen, og vi er næsten i bund med
UI'en.

Planen er at vi får de sidste tekster til UI'en senest 27/5 (hard freeze).
De sidste hjælpetekster får vi omkring 8. juli. Derefter kan der kun
undtagelsesvis komme nye tekster.

Release er i august, og vi kan oversætte helt ind til 1. august.

God fornøjelse med oversættelsen.


Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes