[da-dansk] Oversættelse af LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse af LibreOffice

Hej alle,
Der er masser af strenge der trænger til at blive oversat ;-)

https://translations.documentfoundation.org/da/--

*Leif Lodahl*

The Document Foundation - The Danish team


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

David Filskov David Filskov
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af LibreOffice

Tak for link'et! godt initiativ.

Men efter at have oversat en masse ord og sætninger har jeg netop
opdaget at AL den tekst jeg har skrevet bliver bare slettet, når jeg
trykker Next eller Previous.

Det var godt nok en skuffelse at alt bare er spildt :(((

Jeg har så prøvet at oprette login og oversætte en masse til, men da
jeg tjekkede var den tekst OGSÅ slettet... eller bare forsvundet. ÆV!

2011/2/13 leif <[hidden email]>:

> Hej alle,
> Der er masser af strenge der trænger til at blive oversat ;-)
>
> https://translations.documentfoundation.org/da/
>
>
>
> --
>
> *Leif Lodahl*
>
> The Document Foundation - The Danish team
>
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
> *** All posts to this list are publicly archived for eternity ***
>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***