[da-dansk] Oversættelse af LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jørgen Rasmussen Jørgen Rasmussen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse af LibreOffice

Hej oversttereJeg har et par sprgsml/kommentarer til oversttelsen af
      LibreOffice.Jeg kan se nogle engelske tekster har tilde i eller foran ordet.
      Hvordan afgr i hvornr der ogsskal vre en tilde i den danske
      oversttelse?Jeg kan ogsse, at det engelske ord 'Cancel' bliver oversat
      forskelligt. Nogle gange bruges 'Afbryd' andre gange 'Annuller'.
      Er der en gylden regel for, hvornr i bruger det ene og hvornr i
      bruger det andet?Endelig kan jeg se at 'Form Letter' er oversat med
    'Formularbreve'. Skulle det ikke vre 'Standardbreve'?--Venlig hilsenJrgen RasmussenHvad er der egentligt i vejen for,at der kan kre sporvogne her?Der er ikke spor i vejen.Storm P.


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted