[da-dansk] Oversættelse af LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse af LibreOffice

Kære alle,
Oversættelsen af LibreOffice 6.1 (master) er allerede begyndt.

https://translations.documentfoundation.org/da/

Lige nu er det primært hjælpen der er arbejde i, hvilket skyldes at
dokumentations-teamet er begyndt at omskrive store dele af den indbyggede
hjælp.

Lige nu er der lidt over 10.000 ord, men vi kan forvente at der kommer
mange flere.

Så det er bare at komme i gang.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes