[da-dansk] Oversættelse af appdata.xml-strenge

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
scootergrisen scootergrisen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse af appdata.xml-strenge

In gnome-software ser jeg at strengene til LibreOffice kun er delvist
oversatte.

Der står f.eks.:LibreOffice Calc

Udfør beregning, analyser information og administrer lister i regneark
ved brug af Calc.

Calc is a powerful and extensible spreadsheet program, part of the
LibreOffice productivity suite. Newcomers find it intuitive and easy to
learn. Professional data miners and number crunchers will appreciate the
comprehensive range of advanced functions.

LibreOffice supports opening and saving into a wide variety of formats,
so you can easily share spreadsheets with users of other popular office
suites without worrying about compatibility.Gider jer der har med LibreOffice at sørge for at alle strengene kan
oversættes så vi kan få det hele på dansk i gnome-software?

De stammer muligvis fra:
libreoffice-calc.appdata.xml

Nummer to streng som er oversat er muligvis fra .desktop-filen.

Samme for alle LibreOffice-programmerne. Har bare givet Calc som et
eksempel.

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy