[da-dansk] Oversættelse af .desktop-filer

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
scootergrisen scootergrisen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse af .desktop-filer

Jeg bemærkede denne uoversætte streng:
"LibreOffice XSLT based filters"

I "Åbn med"-programlisten. I GNOME tror jeg det var.

Jeg mener jeg fik oversat den nu men kan ikke lige huske hvor jeg gjorde
det, men det var mere for at gøre jer opmærksom på at der kan være mere
at oversætte end det som findes på siden hvor i oversættes.

Det var vist i filen "xsltfilter.desktop" at strengen fandtes.
Det lader oftest til at de her .desktop-filer ikke er en del af selve
oversættelsen som oversættere blive bedt om at oversætte men at det
oftest er noget man selv skal finde og oversætte ved siden af.

Det giver bare en mere fuldstændig oversættelse når de ting også er oversat.

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes