[da-dansk] Oversættelse af "span"

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse af "span"

Der er to ord i terminologien som åbenbart er svære at blive enige om.
Hvordan oversættes "span"?

For øjeblikket er der flere måder at oversætte "span" på. De absolut mest
brugte er "spænd" og "stræk", eller bøjninger heraf.
Andre steder bruges andre ord, f.eks. i "time span" der oversættes
"perioden".
Der er andre ord der bruges i sjældne tilfælde, og jeg har har også set at
"span" ikke oversættes, uden at det går ud over forståelsen.

Mit forslag er at vi bliver enige om at oversætte "span" med "spænd,
stræk". Så kan man i sit arbejde se om det passer med konteksten.

Venligst, David

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes