[da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

classic Classic list List threaded Threaded
20 messages Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Der er kommet en række nye regnearksfunktioner som jeg ikke umiddelbart kan
finde oversættelser til.

FORECAST => PROGNOSE

Men de øvrige har jeg ikke fundet noget på. Se f.eks.
http://en.excel-translator.de/functions/statistical/

ETS er forkortelse for "Exponential Triple Smoothing (ETS)" jvnf.
https://support.office.com/en-us/article/Forecasting-functions-reference-897a2fe9-6595-4680-a0b0-93e0308d5f6e

Umiddelbart vil jeg foreslå at vi vælger PROGNOSE.ETS

Men hvad med de øvrige?


Har I andre nogen ideer?Udpluk fra release notes:
New spreadsheet functions

    RAWSUBTRACT to subtract numbers without canceling out small roundoff
errors. tdf#71459 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
        =RAWSUBTRACT(a,b,c) is like =a-b-c, but the - minus operator
cancels out small roundoff errors that are due to the fact that not every
decimal number can be exactly represented as a binary floating point number
and effectively the operation snaps to zero. RAWSUBTRACT uses the IEEE754
operation the platform/compiler provides. For example, =0.3-0.2-0.1 results
in 0, whereas =RAWSUBTRACT(0.3,0.2,0.1) results in 2.77555756156289E-17
        This can be used to compare whether a result exactly matches an
expected number, i.e. if =RAWSUBTRACT(result,expected) equals 0.0

    FORECAST.ETS a set of forecasting functions that use triple and double
exponential smoothing and handle seasonal effects. tdf#94635 (Winfried
Donkers)

The Holt-Winters algorithms are used. Both Additional and Multiplicative
methods are supported for triple exponential smoothing. The set consists of
the functions FORECAST.ETS.ADD*, FORECAST.ETS.MULT,
FORCAST.ETS.SEASONALITY*, FORECAST.ETS.PI.ADD*, FORECAST.ETS.PI.MULT,
FORECAST.ETS.STAT.ADD* and FORECAST.ETS.STAT.MULT. The functions marked
with * are interchangeable with MS Excel2016.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Programmøren skriver:
"With Excel 2016, 5 new functions have been added:
FORECAST.LINEAR
FORECAST.ETS
FORECAST.ETS.CONFINT
FORECAST.ETS.SEASONALITY
FORECAST.ETS.STAT"

Senere skriver han:
"Further studies of publications and literature about Triple
Exponential Smoothing (AKA Holt-Winters method)
shows that there are 2 methods, depending on the seasonal influences.
If the seasonal influence is absolute (e.g. in July 10 extra icecreams
are sold), the additive method is used,
if the seasonal influence is relative (e.g. in July 10% extra
icecreams are sold), the multiplicative method is used.

For the additive there is a generally accepted method to calculate
prediction intervals, often -but incorrectly- called
confidence intervals. As the interval is calculated for predicted
values, not for actual observations, it is not possible
to calculate a proper confidence interval.
For the multiplicative method I haven't found a method that is recommended yet.

Excel 2016 uses the additive method.
I intend to add both methods to Calc."

Endnu senere skriver han:
"Note that  Excel uses slightly different function names because Excel
only supports 1 method (additive) whereas
Calc supports both additive and multiplicative methods with triple
exponential smoothing. Also, The Excel FORECAST.ETS.SEASONALITY
is not really necessary as a separate function in Calc (though it is
available) because this value can be returned from the
FORECAST.ETS.STAT.ADD/MULT functions in Calc."

Jeg synes ikke det er nemt at se hvad der svarer til hvad, og hvordan skal
det så oversættes? Mine forslag er:

FORECAST.ETS.ADD* -> PROGNOSE.ETS.ADDER
FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE:ETS:MULT
FORECAST.ETS.SEASONALITY* -> PROGNOSE.ETS.SÆSONBET
FORECAST.ETS.PI.ADD* -> PROGNOSE.ETS.PI:ADDER
FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI:MULT
FORECAST.ETS.STAT.ADD* -> PROGNOSE.ETS.STAT:ADDER
FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT:MULT

Venligst
David Lamhauge

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Jesper Hertel Jesper Hertel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Hej David og jer andre

Hm, disse mails med masser af versaler har det med at ende i Spam-mappen, i
hvert fald i min Gmail. Godt at jeg næsten dagligt tjekker den.

Tak for forslagene. Jeg har dog nogle forslag til justeringer.

1) Der er i hvert fald nogle koloner (:) i de sidste fire, som skal være
punktummer for konsekvens (og måske også for ikke at give
syntaksproblemer). Kolonerne opstod nok fordi du holdt skiftetasten nede
for at skrive med store bogstaver. :-)

FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADDER
FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADDER
FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT

2) Desuden forstår jeg ikke stjernerne (*) efter "ADD" og "SEASONALITY"?
Hvad indikerer de?

3) Jeg har selv tidligere tænkt over disse oversættelser af
funktionsnavnene, men jeg gik lidt i stå, da jeg tænkte at vi bør have en
eller anden overordnet konsekvens. Jeg har dog ikke rigtig kunnet finde en.

Med konsekvens mener jeg for eksempel at "ADD" altid bliver oversat til det
samme (ADD eller ADDER), og "MULT" altid bliver oversat til det samme
(MULT, MULTI eller MULTIPLICER).

Hvad er reglen i dette tilfælde? På engelsk synes den at være "begræns til
højst fire bogstaver" eller "medtag kun første stavelse", men hvis vi
oversætter ADD til ADDER (altså ikke forkorter) men MULT til MULT (altså
forkorter) bliver den danske regel uklar og måske inkonsekvent. Eller har
jeg overset noget?

Hvis man ser på de tidligere danske oversættelser af funktionsnavnene [1]
kan jeg heller ikke dér rigtig finde nogen konsekvens; nogle gange skriver
vi fuldt ud, andre gange forkorter vi, selv om der på engelsk i begge
situationer blev forkortet. Måske der bare ikke rigtig er nogen konsekvens?

[1]:
https://translations.documentfoundation.org/da/libo_ui/export-view/?search=core_resource.src&sfields=source&sfields=target&sfields=notes&sfields=locations&soptions=exact

Jeg tænker dog, at vi for at være konsekvente i dette tilfælde skal enten
forkorte eller skrive fuldt ud. Altså enten

FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT

eller

FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADDER
FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULTIPLICER
FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADDER
FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULTIPLICER

Vi har jo ikke tidligere holdt os tilbage med lange oversættelser, fx
SANDSYNLIGHED som oversættelse af PROB. Dette er dog som sagt ikke
gennemført konsekvent; nogle gange har vi forkortet.

Selv hælder jeg til at skrive fuldt ud i dette tilfælde (sidste sæt, ADDER
og MULTIPLICER). Den forkortede version kan jeg lidt mindre lide, men den
ville dog være okay for mig, bare den er konsekvent (altså at vi forkorter
begge, ADD og MULT).


Jesper

2016-04-17 9:17 GMT+02:00 David Lamhauge <[hidden email]>:

> Programmøren skriver:
> "With Excel 2016, 5 new functions have been added:
> FORECAST.LINEAR
> FORECAST.ETS
> FORECAST.ETS.CONFINT
> FORECAST.ETS.SEASONALITY
> FORECAST.ETS.STAT"
>
> Senere skriver han:
> "Further studies of publications and literature about Triple
> Exponential Smoothing (AKA Holt-Winters method)
> shows that there are 2 methods, depending on the seasonal influences.
> If the seasonal influence is absolute (e.g. in July 10 extra icecreams
> are sold), the additive method is used,
> if the seasonal influence is relative (e.g. in July 10% extra
> icecreams are sold), the multiplicative method is used.
>
> For the additive there is a generally accepted method to calculate
> prediction intervals, often -but incorrectly- called
> confidence intervals. As the interval is calculated for predicted
> values, not for actual observations, it is not possible
> to calculate a proper confidence interval.
> For the multiplicative method I haven't found a method that is recommended
> yet.
>
> Excel 2016 uses the additive method.
> I intend to add both methods to Calc."
>
> Endnu senere skriver han:
> "Note that  Excel uses slightly different function names because Excel
> only supports 1 method (additive) whereas
> Calc supports both additive and multiplicative methods with triple
> exponential smoothing. Also, The Excel FORECAST.ETS.SEASONALITY
> is not really necessary as a separate function in Calc (though it is
> available) because this value can be returned from the
> FORECAST.ETS.STAT.ADD/MULT functions in Calc."
>
> Jeg synes ikke det er nemt at se hvad der svarer til hvad, og hvordan skal
> det så oversættes? Mine forslag er:
>
> FORECAST.ETS.ADD* -> PROGNOSE.ETS.ADDER
> FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE:ETS:MULT
> FORECAST.ETS.SEASONALITY* -> PROGNOSE.ETS.SÆSONBET
> FORECAST.ETS.PI.ADD* -> PROGNOSE.ETS.PI:ADDER
> FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI:MULT
> FORECAST.ETS.STAT.ADD* -> PROGNOSE.ETS.STAT:ADDER
> FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT:MULT
>
> Venligst
> David Lamhauge
>
> --
> Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner
> om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på
> http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Hej igen,

>
> 1) Der er i hvert fald nogle koloner (:)
>
Tastefejl...

2) Desuden forstår jeg ikke stjernerne (*) efter "ADD" og "SEASONALITY"?
> Hvad indikerer de?
>
Det er fra cut'n paste. (*) betyder at der er en tilsvarende function i
Excel. Ingen praktisk betydning.


> 3) Jeg har selv tidligere tænkt over disse oversættelser af
> funktionsnavnene, men jeg gik lidt i stå, da jeg tænkte at vi bør have en
> eller anden overordnet konsekvens. Jeg har dog ikke rigtig kunnet finde en.
>
> Jeg har også prøvet at finde lidt konsekvens, men det er ikke nemt. F.eks.
er MODE.MULT oversat til HYPPIGST.FLERE .
I tilfældet med FORECAST nævnen programmøren selv at der er tale om en
multiplikation, så FLERE ville være en vildledende oversættelse.

Jeg kan tilslutte mig ADD og MULT, eller de lange oversættelser i
forbindelse med FORECAST. Ingen præferencer her.

David

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Tak for rigtig gode input.
De funktioner som slutter på .ADD er funktioner, som efterligner Excel 1:1.
Dem har vi tidligere oversat til dansk med _ADD. For konsekvensens skyld
synes jeg vi skal fortsætte med det.

De øvrige er jeg enige i, bortset fra FORECAST.ETS.SEASONALITY som jeg vil
foreslå vi afkorter til PROGNOSE.ETS.SÆSON.

Men vi bør desuden undersøge hvad de pågældende funktioner hedder i Excel
2016. Har nogen sådan en ting?

/Leif

Den 17. april 2016 kl. 16.24 skrev David Lamhauge <[hidden email]>:

> Hej igen,
>
> >
> > 1) Der er i hvert fald nogle koloner (:)
> >
> Tastefejl...
>
> 2) Desuden forstår jeg ikke stjernerne (*) efter "ADD" og "SEASONALITY"?
> > Hvad indikerer de?
> >
> Det er fra cut'n paste. (*) betyder at der er en tilsvarende function i
> Excel. Ingen praktisk betydning.
>
>
> > 3) Jeg har selv tidligere tænkt over disse oversættelser af
> > funktionsnavnene, men jeg gik lidt i stå, da jeg tænkte at vi bør have en
> > eller anden overordnet konsekvens. Jeg har dog ikke rigtig kunnet finde
> en.
> >
> > Jeg har også prøvet at finde lidt konsekvens, men det er ikke nemt.
> F.eks.
> er MODE.MULT oversat til HYPPIGST.FLERE .
> I tilfældet med FORECAST nævnen programmøren selv at der er tale om en
> multiplikation, så FLERE ville være en vildledende oversættelse.
>
> Jeg kan tilslutte mig ADD og MULT, eller de lange oversættelser i
> forbindelse med FORECAST. Ingen præferencer her.
>
> David
>
> --
> Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner
> om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på
> http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

In reply to this post by Leif Lodahl
Jeg har prøvet at finde ud af hvad RAWSUBTRACT står for.

Et decimaltal (float) fylder 4 bytes, og har en præcision på ca 7
decimaler.
Hvis man vil have 10 decimalers præcision bliver 1,0 til 1,0000000562 eller
lignende.

Af en eller anden grund er der nogen der ønsker at bibeholde disse upræcise
værdier,
der bl.a. gør at (0,3 - 0,2 - 0,1) ikke bliver 0, men istedet
0,000000000000000002775557561 eller lignende.

Hvad skal vi oversætte det med?
Mit forslag er RÅ.SUB eller RÅ.SUBTRAKTION

Venligst
David> Udpluk fra release notes:
> New spreadsheet functions
>
>     RAWSUBTRACT to subtract numbers without canceling out small roundoff
> errors. tdf#71459 (Eike Rathke (Red Hat, Inc.))
>         =RAWSUBTRACT(a,b,c) is like =a-b-c, but the - minus operator
> cancels out small roundoff errors that are due to the fact that not every
> decimal number can be exactly represented as a binary floating point number
> and effectively the operation snaps to zero. RAWSUBTRACT uses the IEEE754
> operation the platform/compiler provides. For example, =0.3-0.2-0.1 results
> in 0, whereas =RAWSUBTRACT(0.3,0.2,0.1) results in 2.77555756156289E-17
>         This can be used to compare whether a result exactly matches an
> expected number, i.e. if =RAWSUBTRACT(result,expected) equals 0.0
>
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

In reply to this post by Leif Lodahl
>
>
> Men vi bør desuden undersøge hvad de pågældende funktioner hedder i Excel
> 2016. Har nogen sådan en ting?
>
Her er MS Office oversættelser:
FORECAST.LINEAR -> PROGNOSE.LINEÆR
FORECAST.ETS -> PROGNOSE.ETS
FORECAST.ETS.CONFINT -> PROGNOSE.ETS.CONFINT
FORECAST.ETS.STAT -> PROGNOSE.ETS.STAT
FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING

CONFINT betyder CONFidence INTerval, dvs. det interval man har tillid til.
Det er det vi kalder PI=Prediction Interval.

Venligst
David

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Jesper Hertel Jesper Hertel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

In reply to this post by David Lamhauge
Den 18. april 2016 kl. 16.08 skrev David Lamhauge <[hidden email]>:

> Jeg har prøvet at finde ud af hvad RAWSUBTRACT står for.
>
> …
>
> Hvad skal vi oversætte det med?
> Mit forslag er RÅ.SUB eller RÅ.SUBTRAKTION
>

Lige et hurtigt svar da jeg ikke har meget tid lige nu:

Når originalen er RAWSUBTRACT foreslår jeg som alternativ, at vi beholder
stilen, altså

RÅSUBTRAKTION

På engelsk kommer det jo af to ord, "raw subtract", og på dansk ligeså, "rå
subtraktion". Så at indføre et punktum dér holder ikke rigtig stilen fra
det engelske. Vi har dog brudt med dette tidligere.

Jeg ved godt, at det så kan komme til at ligne ordet "råsubtraktion", som
jo udtales anderledes end "rå subtraktion" og lyder lidt sjovt, hvis man
udtaler det "råsubtraktion".

Men jeg kan bare ikke lide at indføre et punktum, som ikke var der i
originalen. Jeg tænker også lidt på, hvad punktummer mon bruges til i disse
funktionsnavne – er der en idé bag dem? Nogle gange virker de vist lidt som
klassifikationssystemerne på biblioteker; det som kommer først er det
vigtigste, og så kan man tilføje detaljer derefter.

Se igen [1].

[1]:
https://translations.documentfoundation.org/da/libo_ui/export-view/?search=core_resource.src&sfields=source&sfields=target&sfields=notes&sfields=locations&soptions=exact

Jeg har desværre ikke tid til at sidde og se nøje på det lige nu. Men kort
fortalt er det vist, som jeg beskrev: Det vigtige først, dernæst detaljer
efter ".". Se fx CONFIDENCE.NORM og CONFIDENCE.T, COVARIANCE.P
og COVARIANCE.S, samt alle FORECAST.*-funktionerne. Jeg tror ideen er, at
man kan begynde at skrive det vigtigste, fx FORECAST og så bliver man
præsenteret for alle varianterne via auto-complete, så man derefter kan
vælge den rigtige, også selv om man ikke kan huske alle de tilgængelige
varianter. Det vil man ikke kunne, hvis ikke man skriver det vigtigste
først i funktionsnavnet.

Og hvis jeg har ret i det, så er der allerede nogle problemer i nogle af de
eksisterende oversættelser til dansk. Fx omkring FLOOR og CEILING, jf. [1]
igen.

Men fx RAWSUBTRACT bryder jo med dette – den burde så hedde SUBTRACT.RAW.
Så helt kan jeg ikke se systemet, hvis der er et.

Som sagt har jeg ikke siddet nøje og set det hele igennem, så helt overblik
har jeg ikke over det. Men jeg kan så godt lide konsekvens, så det ville
være rart at finde ud af, hvad systemerne i de nuværende engelske
funktionsnavne er og så bruge samme system i de danske.


Jesper

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Jesper Hertel Jesper Hertel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

In reply to this post by David Lamhauge
Den 18. april 2016 kl. 17.48 skrev David Lamhauge <[hidden email]>:

> Her er MS Office oversættelser:
> FORECAST.LINEAR -> PROGNOSE.LINEÆR
> FORECAST.ETS -> PROGNOSE.ETS
> FORECAST.ETS.CONFINT -> PROGNOSE.ETS.CONFINT
> FORECAST.ETS.STAT -> PROGNOSE.ETS.STAT
> FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
>

Super at du fandt dem.


>
> CONFINT betyder CONFidence INTerval, dvs. det interval man har tillid til.
> Det er det vi kalder PI=Prediction Interval.
>

Hm, mærkeligt at de ikke har oversat CONFINT til KONFINT, da vi jo har det
gode danske ord konfidensinterval.

Men jeg er ret meget til at følge oversættelserne fra Excel, da de ofte er
gode og da det gør det nemmere at skifte fra Excel til LibreOffice (og
omvendt, hvis man nu skulle blive tvunget til at arbejde i Excel på
arbejdet ;-) ).

Så jeg er nok mest til følgende:

FORECAST.LINEAR -> PROGNOSE.LINEÆR
FORECAST.ETS -> PROGNOSE.ETS
FORECAST.ETS.CONFINT -> PROGNOSE.ETS.CONFINT, eller egentlig mere logisk i
en dansk oversættelse: PROGNOSE.ETS.KONFINT
FORECAST.ETS.STAT -> PROGNOSE.ETS.STAT
FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING

Jeg har ingen problemer med SÆSONUDSVING og synes ikke det skal forkortes
til SÆSON. Det gør ikke mig noget, at funktionsnavne er lange – man får
alligevel hjælp af autofuldførelsen, og så reducerer lange navne gætteri og
misforståelser. Og "sæsonudsving" siger trods alt mere end blot "sæson". Og
originalen siger heller ikke "SEASON", men "SEASONALITY".


Jesper

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

>
> Så jeg er nok mest til følgende:
>
> FORECAST.LINEAR -> PROGNOSE.LINEÆR
> FORECAST.ETS -> PROGNOSE.ETS
> FORECAST.ETS.CONFINT -> PROGNOSE.ETS.CONFINT, eller egentlig mere logisk i
> en dansk oversættelse: PROGNOSE.ETS.KONFINT
> FORECAST.ETS.STAT -> PROGNOSE.ETS.STAT
> FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
>
> De fem oversættelser jeg skrev ned var de fem der findes i MS Office.
LibreOffice har syv, og er anderledes bygget op.

Mht CONFINT contra PI, så synes jeg vi skal holde fast i PI.
Programmøren Winfried
Donkers skriver: "For the additive there is a generally accepted method to
calculate prediction intervals, often -*but incorrectly*- called confidence
intervals. As the interval is calculated for predicted values, not for
actual observations, it is not possible to calculate a proper confidence
interval." (Min fremhævelse).
LibreOffices' officielle valg er PI, og det stemmer jeg også for.

Mine forslag er herefter:

FORECAST.ETS.ADD -> PROGNOSE.ETS.ADD
FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE:ETS.MULT
FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT

Venligst
David

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Jesper Hertel Jesper Hertel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Godt "efterforsket" og forklaret, David. Og tak fordi du så tålmodigt gav
dig tid til at fremhæve en pointe i et af dine tidligere fremsendte
citater. :-)

Jeg er helt enig med dig.

Bortset lige fra den lille trykfejl PROGNOSE*:*ETS.MULT, som
selvfølgelig skulle have været PROGNOSE*.*ETS.MULT.

Så vi to er i hvert fald helt enige nu om følgende:

FORECAST.ETS.ADD -> PROGNOSE.ETS.ADD
FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE.ETS.MULT
FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT


Jeg har dog en lille betænkelighed… ETS er jo ikke dansk… Det står jo
tilsyneladende for "exponential triple smoothing", altså "eksponentiel
trippeludjævning" eller "eksponentiel tredobbelt udjævning". ETU ville i
givet fald være en dansk oversættelse. Men jeg kan slet ikke finde noget
litteratur på dansk på nettet om det, så ingen ville sikkert forstå ETU
:-). Så derfor er det nok bedst med ETS. I det statistiske
programmeringssprog R kaldes det også "ets". [1] Så nej, jeg har alligevel
ingen betænkelighed ved det. :-)

[1]: http://www.inside-r.org/packages/cran/forecast/docs/ets

Det kunne egentlig være interessant at spørge nogle undervisende
statistikere eller lignende på et dansk universitet om funktionsnavnene, så
vi ikke rammer helt forkert i forhold til hvad man normalt kalder disse
ting på dansk. Selv ved jeg jo intet om netop dette (jeg har "kun" et
grundlæggende matematikkendskab fra universitetet), så jeg prøver blot at
bruge sund fornuft.

Men alt i alt har jeg det fint med at bruge de oversættelser, du senest
foreslog, altså disse:

FORECAST.ETS.ADD -> PROGNOSE.ETS.ADD
FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE.ETS.MULT
FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT


Jesper

2016-04-18 19:16 GMT+02:00 David Lamhauge <[hidden email]>:

> Så jeg er nok mest til følgende:
>>
>> FORECAST.LINEAR -> PROGNOSE.LINEÆR
>> FORECAST.ETS -> PROGNOSE.ETS
>> FORECAST.ETS.CONFINT -> PROGNOSE.ETS.CONFINT, eller egentlig mere logisk
>> i en dansk oversættelse: PROGNOSE.ETS.KONFINT
>> FORECAST.ETS.STAT -> PROGNOSE.ETS.STAT
>> FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
>>
>> De fem oversættelser jeg skrev ned var de fem der findes i MS Office.
> LibreOffice har syv, og er anderledes bygget op.
>
> Mht CONFINT contra PI, så synes jeg vi skal holde fast i PI. Programmøren Winfried
> Donkers skriver: "For the additive there is a generally accepted method
> to calculate prediction intervals, often -*but incorrectly*- called
> confidence intervals. As the interval is calculated for predicted values,
> not for actual observations, it is not possible to calculate a proper
> confidence interval." (Min fremhævelse).
> LibreOffices' officielle valg er PI, og det stemmer jeg også for.
>
> Mine forslag er herefter:
>
> FORECAST.ETS.ADD -> PROGNOSE.ETS.ADD
> FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE:ETS.MULT
> FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
> FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
> FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
> FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
> FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT
>
> Venligst
> David
>
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Werner Knudsen Werner Knudsen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

+1 til jeres enighed og konklusioner.

Den 23. april 2016 kl. 13.09 skrev Jesper Hertel <[hidden email]>:

> Godt "efterforsket" og forklaret, David. Og tak fordi du så tålmodigt gav
> dig tid til at fremhæve en pointe i et af dine tidligere fremsendte
> citater. :-)
>
> Jeg er helt enig med dig.
>
> Bortset lige fra den lille trykfejl PROGNOSE*:*ETS.MULT, som
> selvfølgelig skulle have været PROGNOSE*.*ETS.MULT.
>
> Så vi to er i hvert fald helt enige nu om følgende:
>
> FORECAST.ETS.ADD -> PROGNOSE.ETS.ADD
> FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE.ETS.MULT
> FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
> FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
> FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
> FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
> FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT
>
>
> Jeg har dog en lille betænkelighed… ETS er jo ikke dansk… Det står jo
> tilsyneladende for "exponential triple smoothing", altså "eksponentiel
> trippeludjævning" eller "eksponentiel tredobbelt udjævning". ETU ville i
> givet fald være en dansk oversættelse. Men jeg kan slet ikke finde noget
> litteratur på dansk på nettet om det, så ingen ville sikkert forstå ETU
> :-). Så derfor er det nok bedst med ETS. I det statistiske
> programmeringssprog R kaldes det også "ets". [1] Så nej, jeg har alligevel
> ingen betænkelighed ved det. :-)
>
> [1]: http://www.inside-r.org/packages/cran/forecast/docs/ets
>
> Det kunne egentlig være interessant at spørge nogle undervisende
> statistikere eller lignende på et dansk universitet om funktionsnavnene, så
> vi ikke rammer helt forkert i forhold til hvad man normalt kalder disse
> ting på dansk. Selv ved jeg jo intet om netop dette (jeg har "kun" et
> grundlæggende matematikkendskab fra universitetet), så jeg prøver blot at
> bruge sund fornuft.
>
> Men alt i alt har jeg det fint med at bruge de oversættelser, du senest
> foreslog, altså disse:
>
> FORECAST.ETS.ADD -> PROGNOSE.ETS.ADD
> FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE.ETS.MULT
> FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
> FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
> FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
> FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
> FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT
>
>
> Jesper
>
> 2016-04-18 19:16 GMT+02:00 David Lamhauge <[hidden email]>:
>
> > Så jeg er nok mest til følgende:
> >>
> >> FORECAST.LINEAR -> PROGNOSE.LINEÆR
> >> FORECAST.ETS -> PROGNOSE.ETS
> >> FORECAST.ETS.CONFINT -> PROGNOSE.ETS.CONFINT, eller egentlig mere logisk
> >> i en dansk oversættelse: PROGNOSE.ETS.KONFINT
> >> FORECAST.ETS.STAT -> PROGNOSE.ETS.STAT
> >> FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
> >>
> >> De fem oversættelser jeg skrev ned var de fem der findes i MS Office.
> > LibreOffice har syv, og er anderledes bygget op.
> >
> > Mht CONFINT contra PI, så synes jeg vi skal holde fast i PI.
> Programmøren Winfried
> > Donkers skriver: "For the additive there is a generally accepted method
> > to calculate prediction intervals, often -*but incorrectly*- called
> > confidence intervals. As the interval is calculated for predicted values,
> > not for actual observations, it is not possible to calculate a proper
> > confidence interval." (Min fremhævelse).
> > LibreOffices' officielle valg er PI, og det stemmer jeg også for.
> >
> > Mine forslag er herefter:
> >
> > FORECAST.ETS.ADD -> PROGNOSE.ETS.ADD
> > FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE:ETS.MULT
> > FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
> > FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
> > FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
> > FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
> > FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT
> >
> > Venligst
> > David
> >
> >
>
> --
> Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner
> om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på
> http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

In reply to this post by Jesper Hertel
Hej
Jeg vil lige gentage tidligere indlæg:

Alle øvrige funktioner med .ADD har vi oversat til _ADD.

Enten skal vi fortsætte eller konsekvensrette alle steder.

Leif
Den 23/04/2016 2.09 PM skrev "Jesper Hertel" <[hidden email]>:

> Godt "efterforsket" og forklaret, David. Og tak fordi du så tålmodigt gav
> dig tid til at fremhæve en pointe i et af dine tidligere fremsendte
> citater. :-)
>
> Jeg er helt enig med dig.
>
> Bortset lige fra den lille trykfejl PROGNOSE*:*ETS.MULT, som
> selvfølgelig skulle have været PROGNOSE*.*ETS.MULT.
>
> Så vi to er i hvert fald helt enige nu om følgende:
>
> FORECAST.ETS.ADD -> PROGNOSE.ETS.ADD
> FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE.ETS.MULT
> FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
> FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
> FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
> FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
> FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT
>
>
> Jeg har dog en lille betænkelighed… ETS er jo ikke dansk… Det står jo
> tilsyneladende for "exponential triple smoothing", altså "eksponentiel
> trippeludjævning" eller "eksponentiel tredobbelt udjævning". ETU ville i
> givet fald være en dansk oversættelse. Men jeg kan slet ikke finde noget
> litteratur på dansk på nettet om det, så ingen ville sikkert forstå ETU
> :-). Så derfor er det nok bedst med ETS. I det statistiske
> programmeringssprog R kaldes det også "ets". [1] Så nej, jeg har alligevel
> ingen betænkelighed ved det. :-)
>
> [1]: http://www.inside-r.org/packages/cran/forecast/docs/ets
>
> Det kunne egentlig være interessant at spørge nogle undervisende
> statistikere eller lignende på et dansk universitet om funktionsnavnene, så
> vi ikke rammer helt forkert i forhold til hvad man normalt kalder disse
> ting på dansk. Selv ved jeg jo intet om netop dette (jeg har "kun" et
> grundlæggende matematikkendskab fra universitetet), så jeg prøver blot at
> bruge sund fornuft.
>
> Men alt i alt har jeg det fint med at bruge de oversættelser, du senest
> foreslog, altså disse:
>
> FORECAST.ETS.ADD -> PROGNOSE.ETS.ADD
> FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE.ETS.MULT
> FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
> FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
> FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
> FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
> FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT
>
>
> Jesper
>
> 2016-04-18 19:16 GMT+02:00 David Lamhauge <[hidden email]>:
>
> > Så jeg er nok mest til følgende:
> >>
> >> FORECAST.LINEAR -> PROGNOSE.LINEÆR
> >> FORECAST.ETS -> PROGNOSE.ETS
> >> FORECAST.ETS.CONFINT -> PROGNOSE.ETS.CONFINT, eller egentlig mere logisk
> >> i en dansk oversættelse: PROGNOSE.ETS.KONFINT
> >> FORECAST.ETS.STAT -> PROGNOSE.ETS.STAT
> >> FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
> >>
> >> De fem oversættelser jeg skrev ned var de fem der findes i MS Office.
> > LibreOffice har syv, og er anderledes bygget op.
> >
> > Mht CONFINT contra PI, så synes jeg vi skal holde fast i PI.
> Programmøren Winfried
> > Donkers skriver: "For the additive there is a generally accepted method
> > to calculate prediction intervals, often -*but incorrectly*- called
> > confidence intervals. As the interval is calculated for predicted values,
> > not for actual observations, it is not possible to calculate a proper
> > confidence interval." (Min fremhævelse).
> > LibreOffices' officielle valg er PI, og det stemmer jeg også for.
> >
> > Mine forslag er herefter:
> >
> > FORECAST.ETS.ADD -> PROGNOSE.ETS.ADD
> > FORECAST.ETS.MULT -> PROGNOSE:ETS.MULT
> > FORECAST.ETS.SEASONALITY -> PROGNOSE.ETS.SÆSONUDSVING
> > FORECAST.ETS.PI.ADD -> PROGNOSE.ETS.PI.ADD
> > FORECAST.ETS.PI.MULT -> PROGNOSE.ETS.PI.MULT
> > FORECAST.ETS.STAT.ADD -> PROGNOSE.ETS.STAT.ADD
> > FORECAST.ETS.STAT.MULT -> PROGNOSE.ETS.STAT.MULT
> >
> > Venligst
> > David
> >
> >
>
> --
> Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner
> om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på
> http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Jesper Hertel Jesper Hertel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Den 23. april 2016 kl. 20.26 skrev Leif Lodahl <[hidden email]>:

> Hej
> Jeg vil lige gentage tidligere indlæg:
>
> Alle øvrige funktioner med .ADD har vi oversat til _ADD.
>
> Enten skal vi fortsætte eller konsekvensrette alle steder.
>

Tak for gentagelsen!

Jeg mener bestemt at dette bør konsekvensrettes. Der bruges "." på engelsk,
så jeg ser ingen grund til at ændre det til "_" på dansk.

Det drejer sig altså om

PROGNOSE.ETS_ADD
https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS_ADD&sfields=target&soptions=exact

PROGNOSE.ETS.PI_ADD
https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS.PI_ADD&sfields=target&soptions=exact

PROGNOSE.ETS.STAT_ADD
https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS.STAT_ADD&sfields=target&soptions=exact

Nogen der har noget imod at jeg konsekvensretter det? Altså at jeg ændrer
".ADD" til "_ADD" i disse tre sammenhænge?

Mvh.
Jesper

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Jeg har ikke noget imod det.
MEN det skal rettes i ALLE øvrige funktioner og også rettes i hjælpen.

Jeg vil foreslå at vi nu og her oversætter til _ADD og når vi er færdige
med at oversætte retter til .ADD.

Lige nu har vi travlt med at oversætte. I mellem oversættelserne har vi
bedre tid og overblik.

Leif
Den 28/04/2016 10.55 PM skrev "Jesper Hertel" <[hidden email]>:

>
> Den 23. april 2016 kl. 20.26 skrev Leif Lodahl <[hidden email]>:
>
>> Hej
>> Jeg vil lige gentage tidligere indlæg:
>>
>> Alle øvrige funktioner med .ADD har vi oversat til _ADD.
>>
>> Enten skal vi fortsætte eller konsekvensrette alle steder.
>>
>
> Tak for gentagelsen!
>
> Jeg mener bestemt at dette bør konsekvensrettes. Der bruges "." på
> engelsk, så jeg ser ingen grund til at ændre det til "_" på dansk.
>
> Det drejer sig altså om
>
> PROGNOSE.ETS_ADD
> https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS_ADD&sfields=target&soptions=exact
>
> PROGNOSE.ETS.PI_ADD
>
> https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS.PI_ADD&sfields=target&soptions=exact
>
> PROGNOSE.ETS.STAT_ADD
>
> https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS.STAT_ADD&sfields=target&soptions=exact
>
> Nogen der har noget imod at jeg konsekvensretter det? Altså at jeg ændrer
> ".ADD" til "_ADD" i disse tre sammenhænge?
>
> Mvh.
> Jesper
>
>
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Jesper Hertel Jesper Hertel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

"Alle øvrige funktioner?" Det må du forklare nærmere for at jeg forstår.
Hvilke? Jeg har prøvet at søge og fandt ingen andre.

Og de tre søgninger indikerer at de tre  funktionsnavne, som indeholder
"_ADD" i stedet for ".ADD" kun optræder tre steder i alt. De optræder ikke
i hjælpen. Men måske søgningsfunktionen ikke virker?

Jeg mener bestemt de bør rettes nu og ikke senere, da jeg betragter "_" som
en fejloversættelse.

Jeg har allerede foreslået rettelserne i Pootle. Hvis ingen protesterer med
gode argumenter vil jeg godkende dem selv.

Funktionsnavnene er i øvrigt også en oversættelse, så det hører med til at
"have travlt med at oversætte".

Efter min mening handler oversættelsesarbejdet ikke om at ræse gennem
oversættelserne og have så travlt at der oversættes forkert eller
inkonsekvent undervejs. Så hellere have korrekte engelske uoversatte
tekster. De fleste brugere af den danske oversættelse forstår jo godt
engelsk.

Mvh.
Jesper
Den 28/04/2016 22.01 skrev "Leif Lodahl" <[hidden email]>:

> Jeg har ikke noget imod det.
> MEN det skal rettes i ALLE øvrige funktioner og også rettes i hjælpen.
>
> Jeg vil foreslå at vi nu og her oversætter til _ADD og når vi er færdige
> med at oversætte retter til .ADD.
>
> Lige nu har vi travlt med at oversætte. I mellem oversættelserne har vi
> bedre tid og overblik.
>
> Leif
> Den 28/04/2016 10.55 PM skrev "Jesper Hertel" <[hidden email]>:
>
> >
> > Den 23. april 2016 kl. 20.26 skrev Leif Lodahl <[hidden email]>:
> >
> >> Hej
> >> Jeg vil lige gentage tidligere indlæg:
> >>
> >> Alle øvrige funktioner med .ADD har vi oversat til _ADD.
> >>
> >> Enten skal vi fortsætte eller konsekvensrette alle steder.
> >>
> >
> > Tak for gentagelsen!
> >
> > Jeg mener bestemt at dette bør konsekvensrettes. Der bruges "." på
> > engelsk, så jeg ser ingen grund til at ændre det til "_" på dansk.
> >
> > Det drejer sig altså om
> >
> > PROGNOSE.ETS_ADD
> >
> https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS_ADD&sfields=target&soptions=exact
> >
> > PROGNOSE.ETS.PI_ADD
> >
> >
> https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS.PI_ADD&sfields=target&soptions=exact
> >
> > PROGNOSE.ETS.STAT_ADD
> >
> >
> https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS.STAT_ADD&sfields=target&soptions=exact
> >
> > Nogen der har noget imod at jeg konsekvensretter det? Altså at jeg ændrer
> > ".ADD" til "_ADD" i disse tre sammenhænge?
> >
> > Mvh.
> > Jesper
> >
> >
> >
>
> --
> Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner
> om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på
> http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Jesper Hertel Jesper Hertel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Fwd: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Hov, jeg fik ikke sendt Cc til listen. Hermed rettet op på det.

Jesper

---------- Videresendte meddelelser ----------
Fra: Jesper Hertel <[hidden email]>
Dato: 29. april 2016 kl. 14.15
Emne: Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner
Til: Leif <[hidden email]>


Okay, nu virker søgefunktionen åbenbart igen.

Så denne søgning

https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=_ADD&sfields=target&soptions=exact

giver nogle funktioner, der ender på _ADD. Men det er så vidt jeg kan se
nogle andre funktioner, som ikke er relateret til det, vi diskuterede.
Disse funktioner slutter på "_ADD" på engelsk og skal derfor også slutte på
"_ADD" på dansk. Og det gør de allerede.

I denne diskussion taler vi om de nye funktioner der starter med
"FORECAST.". Nogle af dem slutter på "ADD" på engelsk, og alle disse
slutter på ".ADD". Programmøren der tilføjede dem skriver på
https://bugs.documentfoundation.org/show_bug.cgi?id=94635#c1 :

"If the seasonal influence is absolute (e.g. in July 10 extra icecreams are
sold), the additive method is used, if the seasonal influence is relative
(e.g. in July 10% extra icecreams are sold), the multiplicative method is
used."

Så det har altså noget med en additiv versus multiplikativ metode at gøre.

Hvad "_ADD" i de andre funktioner står for, andet end at det har noget at
gøre med Excel og internationale standarder, er desværre ikke beskrevet i
hjælpen, hvilket er ret besynderligt. Det er ikke umiddelbart til at gætte.
De skriver bare (her fra
https://help.libreoffice.org/Calc/Date_and_Time_Functions):

"The functions whose names end with _ADD return the same results as the
corresponding Microsoft Excel functions. Use the functions without _ADD to
get results based on international standards. For example, the WEEKNUM
function calculates the week number of a given date based on international
standard ISO 8601, while WEEKNUM_ADD returns the same week number as
Microsoft Excel."

De skriver intet om, hvorfor funktionerne ender med "_ADD" i stedet for det
måske mere logiske "_EXCEL" eller lignende. Men der er måske en god grund –
den er bare ikke beskrevet.

Uanset hvad lader det til, at ".ADD" er noget helt andet end "_ADD", med to
helt forskellige betydninger.

Og jeg har hele tiden kun talt om .ADD-funktionerne, altså de tre nye
funktioner som starter med "FORECAST.".

Altså disse:
https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=.ADD&sfields=source,target&soptions=exact

Og disse tre funktioner optræder kun tre steder i alt på dansk, ét sted for
hver funktion.

Så jeg fastholder, at "_ADD" bør rettes til ".ADD" de pågældende tre steder.

Denne søgning giver i skrivende stund de tre steder:

https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE%20_ADD&sfields=target

Mvh.
Jesper

Den 29. april 2016 kl. 11.59 skrev Jesper Hertel <[hidden email]>:

> "Alle øvrige funktioner?" Det må du forklare nærmere for at jeg forstår.
> Hvilke? Jeg har prøvet at søge og fandt ingen andre.
>
> Og de tre søgninger indikerer at de tre  funktionsnavne, som indeholder
> "_ADD" i stedet for ".ADD" kun optræder tre steder i alt. De optræder ikke
> i hjælpen. Men måske søgningsfunktionen ikke virker?
>
> Jeg mener bestemt de bør rettes nu og ikke senere, da jeg betragter "_"
> som en fejloversættelse.
>
> Jeg har allerede foreslået rettelserne i Pootle. Hvis ingen protesterer
> med gode argumenter vil jeg godkende dem selv.
>
> Funktionsnavnene er i øvrigt også en oversættelse, så det hører med til at
> "have travlt med at oversætte".
>
> Efter min mening handler oversættelsesarbejdet ikke om at ræse gennem
> oversættelserne og have så travlt at der oversættes forkert eller
> inkonsekvent undervejs. Så hellere have korrekte engelske uoversatte
> tekster. De fleste brugere af den danske oversættelse forstår jo godt
> engelsk.
>
> Mvh.
> Jesper
> Den 28/04/2016 22.01 skrev "Leif Lodahl" <[hidden email]>:
>
>> Jeg har ikke noget imod det.
>> MEN det skal rettes i ALLE øvrige funktioner og også rettes i hjælpen.
>>
>> Jeg vil foreslå at vi nu og her oversætter til _ADD og når vi er færdige
>> med at oversætte retter til .ADD.
>>
>> Lige nu har vi travlt med at oversætte. I mellem oversættelserne har vi
>> bedre tid og overblik.
>>
>> Leif
>> Den 28/04/2016 10.55 PM skrev "Jesper Hertel" <[hidden email]>:
>>
>> >
>> > Den 23. april 2016 kl. 20.26 skrev Leif Lodahl <[hidden email]>:
>> >
>> >> Hej
>> >> Jeg vil lige gentage tidligere indlæg:
>> >>
>> >> Alle øvrige funktioner med .ADD har vi oversat til _ADD.
>> >>
>> >> Enten skal vi fortsætte eller konsekvensrette alle steder.
>> >>
>> >
>> > Tak for gentagelsen!
>> >
>> > Jeg mener bestemt at dette bør konsekvensrettes. Der bruges "." på
>> > engelsk, så jeg ser ingen grund til at ændre det til "_" på dansk.
>> >
>> > Det drejer sig altså om
>> >
>> > PROGNOSE.ETS_ADD
>> >
>> https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS_ADD&sfields=target&soptions=exact
>> >
>> > PROGNOSE.ETS.PI_ADD
>> >
>> >
>> https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS.PI_ADD&sfields=target&soptions=exact
>> >
>> > PROGNOSE.ETS.STAT_ADD
>> >
>> >
>> https://translations.documentfoundation.org/da/translate/#search=PROGNOSE.ETS.STAT_ADD&sfields=target&soptions=exact
>> >
>> > Nogen der har noget imod at jeg konsekvensretter det? Altså at jeg
>> ændrer
>> > ".ADD" til "_ADD" i disse tre sammenhænge?
>> >
>> > Mvh.
>> > Jesper
>> >
>> >
>> >
>>
>> --
>> Send en e-mail til [hidden email] for
>> instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
>> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
>> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
>> Listens arkiv er tilgængelig på
>> http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
>> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
>> efterfølgende slettes
>>
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

In reply to this post by Jesper Hertel
Det er ikke god stil at svare på en et år gammel tråd, men jeg kan ikke se
at vi blev enige om oversættelsen af RAWSUBTRACT.

Skal vi vælge RÅSUBTRAKTION?
Personligt ville jeg gerne have et punktum efter RÅ, men jeg kan sagtens gå
ind for Jespers forslag.

Venligst, David Lamhauge

Den 18. april 2016 kl. 17.55 skrev Jesper Hertel <[hidden email]>:

>
>
> Den 18. april 2016 kl. 16.08 skrev David Lamhauge <[hidden email]
> >:
>
>> Jeg har prøvet at finde ud af hvad RAWSUBTRACT står for.
>>
>> …
>>
>> Hvad skal vi oversætte det med?
>> Mit forslag er RÅ.SUB eller RÅ.SUBTRAKTION
>>
>
> Lige et hurtigt svar da jeg ikke har meget tid lige nu:
>
> Når originalen er RAWSUBTRACT foreslår jeg som alternativ, at vi beholder
> stilen, altså
>
> RÅSUBTRAKTION
>
> På engelsk kommer det jo af to ord, "raw subtract", og på dansk ligeså,
> "rå subtraktion". Så at indføre et punktum dér holder ikke rigtig stilen
> fra det engelske. Vi har dog brudt med dette tidligere.
>
> Jeg ved godt, at det så kan komme til at ligne ordet "råsubtraktion", som
> jo udtales anderledes end "rå subtraktion" og lyder lidt sjovt, hvis man
> udtaler det "råsubtraktion".
>
> Men jeg kan bare ikke lide at indføre et punktum, som ikke var der i
> originalen. Jeg tænker også lidt på, hvad punktummer mon bruges til i disse
> funktionsnavne – er der en idé bag dem? Nogle gange virker de vist lidt som
> klassifikationssystemerne på biblioteker; det som kommer først er det
> vigtigste, og så kan man tilføje detaljer derefter.
>
> Se igen [1].
>
> [1]: https://translations.documentfoundation.org/da/
> libo_ui/export-view/?search=core_resource.src&sfields=
> source&sfields=target&sfields=notes&sfields=locations&soptions=exact
>
>
> Jesper
>
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Jesper Hertel Jesper Hertel
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Hej David

Den 29/06/2017 17.03 skrev "David Lamhauge" <[hidden email]>:

Det er ikke god stil at svare på en et år gammel tråd, men

jeg kan ikke se at vi blev enige om oversættelsen af RAWSUBTRACT.​Jeg synes faktisk netop det er god stil at svare på en gammel tråd, når
det er en diskussion der ikke er blevet færdig. :-) Det ville i min optik
have været ​uheldigt at oprette en ny, for så ville historikken ikke være
der. Så tak fordi du svarede på den gamle.

Jeg har i det hele taget aldrig forstået visse personers modvilje mod at
tage gamle diskussioner op - medmindre man bortfører den gamle tråd til at
tale om noget helt andet​ end det oprindelige.​


Skal vi vælge RÅSUBTRAKTION?
​Hvis vi skal oversætte direkte​,​ mener jeg ​(nu) ​det ​må være
​​
RÅSUBTRAHER, da originalen jo ikke siger ​​RAWSUBTRACTION men RAWSUBTRACT.
Altså bydemåde frem for navneform.

​​Jeg kan se at jeg var lidt for hurtig angående dette i min tidligere mail
fra april 2016, hvor jeg sagde RAWSUBTRACTION.
​ Jeg nåede ikke at spotte forskellen mellem SUBTRACT og SUBTRACTION.​


Personligt ville jeg gerne have et punktum efter RÅ, men jeg kan sagtens gå
ind for Jespers forslag.


​​Det lyder godt. :-) ​Ja, jeg holder jo stadig på at bevare samme stil som
forlægget og dermed ikke tilføje et punktum som ikke er der i originalen.
Især når forlægget siger RAWSUBTRACT / RÅSUBTRAHER, hvilket jo kun kan være
i ét ord​ på dansk​​; punktummet kan altså her ikke ​gøre det ud for et
mellemrumstegn.

Så i år stemmer jeg altså for ​RÅSUBTRAHER. :-)
​​
​Jesper

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse af regenarksfunktioner

Ingen andre har budt ind, så jeg har oversat RAWSUBTRACT med Jespers
forslag RÅSUBTRAHER.

Venligst
David Lamhauge

Den 30. juni 2017 kl. 21.59 skrev Jesper Hertel <[hidden email]>:

> Hej David
>
> Den 29/06/2017 17.03 skrev "David Lamhauge" <[hidden email]>:
>
> Det er ikke god stil at svare på en et år gammel tråd, men
>
> jeg kan ikke se at vi blev enige om oversættelsen af RAWSUBTRACT.
>
>
> ​
> ​Jeg synes faktisk netop det er god stil at svare på en gammel tråd, når
> det er en diskussion der ikke er blevet færdig. :-) Det ville i min optik
> have været ​uheldigt at oprette en ny, for så ville historikken ikke være
> der. Så tak fordi du svarede på den gamle.
>
> Jeg har i det hele taget aldrig forstået visse personers modvilje mod at
> tage gamle diskussioner op - medmindre man bortfører den gamle tråd til at
> tale om noget helt andet​ end det oprindelige.​
>
>
> Skal vi vælge RÅSUBTRAKTION?
>
>
>
> ​
> ​Hvis vi skal oversætte direkte​,​ mener jeg ​(nu) ​det ​må være
> ​​
> RÅSUBTRAHER, da originalen jo ikke siger ​​RAWSUBTRACTION men RAWSUBTRACT.
> Altså bydemåde frem for navneform.
>
> ​​Jeg kan se at jeg var lidt for hurtig angående dette i min tidligere
> mail fra april 2016, hvor jeg sagde RAWSUBTRACTION.
> ​ Jeg nåede ikke at spotte forskellen mellem SUBTRACT og SUBTRACTION.​
>
>
> Personligt ville jeg gerne have et punktum efter RÅ, men jeg kan sagtens
> gå ind for Jespers forslag.
>
>
> ​​Det lyder godt. :-) ​Ja, jeg holder jo stadig på at bevare samme stil
> som forlægget og dermed ikke tilføje et punktum som ikke er der i
> originalen. Især når forlægget siger RAWSUBTRACT / RÅSUBTRAHER, hvilket jo
> kun kan være i ét ord​ på dansk​​; punktummet kan altså her ikke ​gøre det
> ud for et mellemrumstegn.
> ​
> Så i år stemmer jeg altså for ​RÅSUBTRAHER. :-)
> ​​
> ​Jesper
>
>
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes