[da-dansk] Oversættelse - håndtering af 'Needs work'

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse - håndtering af 'Needs work'

Hej Alle,
Det er dejligt at se at der er kommet gang i oversættelsen igen.

Jeg kan se at der er en del steder, hvor tekster markeret med "Needs work"
håndteres temmelig besværligt.

Når et ord er markeret med "Needs work" står den eksisterende oversættelse
med kursiv. Der er meget stor sandsynlighed for at oversættelsen er god
nok. Er den det, skal den IKKE oversættes igen. Vi kan nøjes med at fjerne
markeringen "Needs work".

Mvh.
Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes