[da-dansk] Oversættelse - hold your horses

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse - hold your horses

Hej Alle,
Der er kommet en større opdatering til henholdsvis master-gui og
master-help. 90% er alene "fussy", altså strenge, hvor eneste handling er
at fjerne fluebenet "Needs work".

Det er fuldstændig åndssvagt at en lille fejl giver os så meget arbejde, og
der arbejdes på en løsning, hvor irrelevante ændringer ikke skal behandles
af os. Jeg håber at vi får fjernet "Needs work" fra de strenge som reelt
ikke er ændret.

Jeg vender tilbage når jeg ved noget mere.


Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes