[da-dansk] Oversættelse og beta-test

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse og beta-test

Hej alle,
I morgen 28/5 frigives 6.1 beta 1, og jeg vil opfordre alle til at
downloade og installere den. Den er vigtig at have, så vi kan se resultatet
af vores oversættelser.

Vi har fortsat enkelte strenge til brugergrænsefladen som mangler
godkendelse. Er der nogen der vil hjælpe med det?

Med hensyn til hjælpen, så er vi godt på vej, men der mangler fortsat
rigtig meget at blive godkendt og oversat. Så jeg vil bede jer alle om at
give en hånd med de kommende uger.

På forhånd tak.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes