[da-dansk] Oversættelse og test

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse og test

Kære alle,
Vi er denne gang blevet helt færdige med oversættelsen og i god tid. Jeg
synes vi skal give os selv et stort klap på skulderen, og glæde os over
resultatet.

Allerede nu kan vi teste første første release candidate her:
https://da.libreoffice.org/hent-libreoffice/test/

Samtidig skal jeg ønske jer alle en rigtig glædelig jul.


/Leif Lodahl

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy