[da-dansk] Oversættelse - prioritering

classic Classic list List threaded Threaded
3 messages Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse - prioritering

Hej alle,
Jeg vil foreslå at vi prioriterer programmet (GUI og hjælp) højere end
Extensions og Terminology.


/Leif

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Thomas Roswall Thomas Roswall
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse - prioritering

klart nok - alligevel vil jeg gøre opmærksom på at der under merged  
help - fanen vurdering er registreret flere tusinde fejl i xmltags.

mange af dem ser vi alligevel når vi oversætter, men jeg synes også en  
målrettet indsats på lige netop det område er værdifuld.

eller er det bare mig der har en arbejdsskade :-)
vi har tidligere set hele afsnit af help-txt være utilgængelige eller  
dukke op forkerte steder pgs xml-fejl

/thomas

PS: under Merged-UI er der kun 1 xmltag-fejl der er byttet om på  
rækkefølgen af ellers korrekte xml-tags. Det er vel ikke en fejl vel -  
der skal vi bare fjerne fejl-markeringen tænker jeg.

> Hej alle,
> Jeg vil foreslå at vi prioriterer programmet (GUI og hjælp) højere end
> Extensions og Terminology.

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***

Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Oversættelse - prioritering

Hej Thomas,
Rigtig god pointe.

Jeg har kigget på et par stykker af dem og jeg har svært ved at se hvori
fejlene består. Kan du gennemskue om der reelt *er* fejl i de pågældende
strenge eller om det er en 'gammel' kontrol som vi bare ikke har fået
fjernet?

Som jeg ser det er det advarsler som ikke nødvendigvis betyer at der
*er* et problem, men at der *måske* er et problem.

Når vi oversætter skal vi være opmærksomme på de små advarsler i højre
side og evt. slette dem hvis vi konstaterer at der *ikke* er noget galt.

Den mergede hjælp er med i 3.3.1 RC2, så vi kan kontrollere om der er
fatale fejl.


/Leif


Den 20-02-2011 08:37, Thomas Roswall skrev:

> klart nok - alligevel vil jeg gøre opmærksom på at der under merged
> help - fanen vurdering er registreret flere tusinde fejl i xmltags.
>
> mange af dem ser vi alligevel når vi oversætter, men jeg synes også en
> målrettet indsats på lige netop det område er værdifuld.
>
> eller er det bare mig der har en arbejdsskade :-)
> vi har tidligere set hele afsnit af help-txt være utilgængelige eller
> dukke op forkerte steder pgs xml-fejl
>
> /thomas
>
> PS: under Merged-UI er der kun 1 xmltag-fejl der er byttet om på
> rækkefølgen af ellers korrekte xml-tags. Det er vel ikke en fejl vel -
> der skal vi bare fjerne fejl-markeringen tænker jeg.
>
>> Hej alle,
>> Jeg vil foreslå at vi prioriterer programmet (GUI og hjælp) højere end
>> Extensions og Terminology.
>


--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***