[da-dansk] Oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse

Kære alle,
Oversættelse af brugergrænsefladen er i det store hele færdig, men der
mangler en del strenge at blive behandlet/godkendt.

Jeg regner med at der bliver kompileret en beta2 sent søndag aften, så vi
har lidt tid til at få de sidste strenge med inden da.

Det vil være fedt, hvis vi kan teste oversættelserne i beta2.

Mvh.
Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes