[da-dansk] Oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse

Hej med jer,
Så er Pootle blevet opgraderet, og vi er blevet lovet at det virker denne
gang.

Samtidig er der kommet en stak til oversættelse af LibreOffice Online:
https://translations.documentfoundation.org/da/

Men jeg synes vi skal fokusere på at få oversat brugergrænsefladen først,
og så kommer der helt sikkert en omgang hjælpetekster lige op til jul.

God fornøjelse.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes