[da-dansk] Oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse

Hej alle,
Så fik vi serveren op at køre igen, og vi har også fået en ny opgave. Der
ligger nemlig 11.600 ord og venter på oversættelse.

Det er hjælp til version 5.3.

Vær opmærksom på at oversigten er lidt anderledes sorteret, så LibreOffice
master – Help <https://translations.documentfoundation.org/da/libo_help/>
ligger nu næsten øverst.

Med så stor en mængde, må jeg bede alle om at give en hånd med. Dem kan jeg
ikke nå alle sammen selv.

https://translations.documentfoundation.org/da/

På forhånd tak.

Og rigtig glædelig jul til jer alle sammen.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes