[da-dansk] Oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse

Oversættelse
Kære alle,
På Pootle-serveren ligger en del voersættelser og venter. Vi skal
koncentrere os om
LibreOffice 5.3 – UI (152 mangler oversættelse)
LibreOffice 5.3 – Help (3 mangler oversættelse)
LibreOffice master – UI (2.580 mangler oversættelse)

Læg også mærke til den røde kolonne. Det er kontroller som indikerer
problemer. De fleste af dem gætter jeg på er pladsholder-kontrol, hvor alle
strenge med [ og ] skal kontrolleres. Hvis alt er som det skal være, skal I
klikke på det røde stop-tegn (Mute quality check). I skal i det tilfælde
hverken klikke Submit eller Suggest.


https://translations.documentfoundation.org/da/

Med venlig hilsen
Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes