[da-dansk] Oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse

Hej alle,
Der er kommet en række nye strenge til version 6.2 til henholdsvis GUI og
Hjælp.

Jeg forventer at der kommer en RC3, og at oversættelserne kan nå at komme
med, hvis vi altså er hurtige til at få dem oversat.

Kan jeg få jer til at kigge forbi og få dem overstået?

I dag har jeg brugt rigtig lang tid på at rydde op i fejlagtig XML og
forkerte stikord.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy