[da-dansk] Oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Oversættelse

LibreOffice 6.4 er lige på trapperne. RC3 er klar, og vi er langt bagefter.
Der ligger en masse oversættelser som mangler godkendelse. Hvis ikke nogen
vil hjælpe med at godkende dem, bliver jeg nødt til at godkende mine egne
oversættelser.

Det er her det sker: https://weblate.documentfoundation.org/

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy