[da-dansk] Pootle er god igen (og status)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Pootle er god igen (og status)

Pootle har fået nye batterier og status er følgende:

LibreOffice 3.3.x – LibO specific strings only: Færdig :-)
LibreOffice 3.3.x – Merged Help: 6453 ord behøver check
LibreOffice 3.3.x – Merged UI: 4824 ord behøver check

Flot indsats, men der er altså fortsat arbejde nok til dem der vil ha'
arbejde!


/Leif

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
*** All posts to this list are publicly archived for eternity ***