[da-dansk] Re: Subject: Digest of dansk@da.libreoffice.org issue 618 (1418)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ditlev V. Petersen Ditlev V. Petersen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Re: Subject: Digest of dansk@da.libreoffice.org issue 618 (1418)

Jeg kan godt oversætte, men vil ikke begynde, hvis nogen andre er i gang.

--

med venlig hilsen/Yours sincerely

Ditlev V. Petersen
[hidden email]
Kærvej 8
Termestrup
DK-8544 Mørke
DENMARK--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes