[da-dansk] Re: Subject: Digest of dansk@da.libreoffice.org issue 628 (1444)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Ditlev V. Petersen Ditlev V. Petersen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Re: Subject: Digest of dansk@da.libreoffice.org issue 628 (1444)

Vi bør nok stræbe efter et "grønt look" (det var ikke en reklame), bare
for at minde lidt om LibreOffices farver. Men ingenting sker jo af sig
selv, og jeg aner intet om PHP.

Men en ting, som vi bør have, er et par links til de officielle
LibreOffice sider: Hente systemet, Templates og Extensions. Det havde vi
vist engang forlænge siden. Er der ikke en "header-bjælke" i PHP, hor
man kan anbringe sådan noget?

--

med venlig hilsen/Yours sincerely

Ditlev V. Petersen
[hidden email]
Kærvej 8
Termestrup
DK-8544 Mørke
DENMARK--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes