[da-dansk] Release candidate 1

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Release candidate 1

LibreOffice 5.3 rc1 bliver offentliggjort om et par dage.

Allerede nu kan vi hente den her:
http://dev-builds.libreoffice.org/pre-releases/

Men det er en uofficiel adresse, så lad være med at sprede adressen på
sociale medier.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes