[da-dansk] Rettelser til LibreOffice Installer

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
Jørgen Rasmussen Jørgen Rasmussen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Rettelser til LibreOffice Installer

Hej liste

Jeg har fundet et par småting til LibreOffice der bør rettes.
Fil: msi_languages.po
"Klik Udfør for at afslutte guiden."
"Installationsguiden har afinstalleret [ProductName]. Klik Udfør for at "
"Klik Udfør for at afslutte guiden.
Det skal vist være Klik på Udfør. Strengene mangler ordet "på".

"{&MSSansBold8}&Typical" er oversat med:
"{&MSSansBold8}&Typical"
Mon ikke det skal oversættes med "Almindelig" eller "Normal".
Se billede http://www.joergenr.dk/OOo/typical.png

--
Jørgen Rasmussen

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted

Leif Lodahl (Document Foundation) Leif Lodahl (Document Foundation)
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Rettelser til LibreOffice Installer

Hej,
Tak til Jørgen for tilbagemeldingen.

Jeg har rettet Typical til Almindelig.

Jeg har også søgt hele GUI'en igennem for "Klik Udfør" og har rettet flere
steder.

Disse rettelser har jeg rettet og sendt (uden at lave det som forslag som
skal godkendes). Det håber jeg ikke der er nogen der har noget imod. I
øvrigt synes jeg godt vi kan rette direkte, når vi retter ganske simple små
fejl som i dette tilfælde.


/Leif

2011/5/29 Jørgen Rasmussen <[hidden email]>

> Hej liste
>
> Jeg har fundet et par småting til LibreOffice der bør rettes.
> Fil: msi_languages.po
> "Klik Udfør for at afslutte guiden."
> "Installationsguiden har afinstalleret [ProductName]. Klik Udfør for at "
> "Klik Udfør for at afslutte guiden.
> Det skal vist være Klik på Udfør. Strengene mangler ordet "på".
>
> "{&MSSansBold8}&Typical" er oversat med:
> "{&MSSansBold8}&Typical"
> Mon ikke det skal oversættes med "Almindelig" eller "Normal".
> Se billede http://www.joergenr.dk/OOo/typical.png
>
> --
> Jørgen Rasmussen
>
> --
> Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
> All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be
> deleted
>
>

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted