[da-dansk] Side om brugervejledninger på dansk mangler!

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Steen Rønnow Steen Rønnow
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Side om brugervejledninger på dansk mangler!

Hej alle

Når jeg i verison 5.4.2.2. trykker på Hjælp > Brugervejledninger... , bliver
jeg sendt til

https://documentation.libreoffice.org/da/
<https://documentation.libreoffice.org/da/>  

der viser denne tekst:

"Page not found

Welcome to LibreOffice Documentation website.

The page you look for does not exist.

If you want to create the page for your language, please contact us at
documentation at libreoffice dot org"

herfra kan jeg gå videre til dokumentationssider på disse sprog:

EN - PT-BR - ES - IT - DE - FR - NL - EO - SL - JA (samt et tegnsprog; mon
kinesisk?)

Skal vi have oprettet en dansk side eller have indsat et andet hyperlink?

/ Steen Rønnow-----
Steen Rønnow
--
Sent from: http://nabble.documentfoundation.org/Dansk-f1744063.html

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Steen Rønnow