[da-dansk] Små rettelse til oversættelse af LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Jørgen Rasmussen Jørgen Rasmussen
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Små rettelse til oversættelse af LibreOffice

Hej oversættere

Faldt lige over disse små uoverensstemmelse mellem GUI og Hjælp.
I Hjælp under Wiki Publischer står der:
"Dette er en mindre ændring".
"Vis i webbrowser".
I GUI står der:
"Dette er en mindre redigering".
"Vis i web-browser".

--
Hilsen JR

--
Unsubscribe instructions: E-mail to [hidden email]
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
List archive: http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
All messages sent to this list will be publicly archived and cannot be deleted