[da-dansk] Spørgeskema om LibreOffice

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Spørgeskema om LibreOffice

Hjælp LibreOffice med at afgøre hvordan programmet skal se ud i fremtiden.
Svar venligst på disse 9 korte spørgsmål:

https://survey.documentfoundation.org/492228/lang/da/

Spørgsmål og svar er på dansk.

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes