[da-dansk] Status på oversættelsen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Status på oversættelsen

Hej alle,
Vi er kommet et stykke vej med også at få oversat hjælpen. Lige nu er
14.280 ord der mangler oversættelse eller behandling. Der ligger 195
forslag som afventer behandling/godkendelse.

Men...

Der er altså også en kæmpe bunke tekststrenge som er helt nye og som skal
oversættes fra bunden.

På forhånd tak.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes