[da-dansk] Status på oversættelsen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Status på oversættelsen

Hej alle,

Der udestår 12.354 ord i 775 tekststrenge. Heraf er 258 strenge oversat og
mangler kun godkendelse/behandling.

Det er et mindre tilbageskridt, hvilket skyldes at vi fik en mindre ekstra
klump for et par dage side.

Vi kunne godt bruge at få godkendt/behandlet de allerede oversatte
tekststrenge, blandt andet for at få et bedre overblik over hvad vi
egnetlig mangler at få oversat.

Pootle-serveren har desværre været ude af drift i lidt over 24 timer og
kører meget langsomt. Systemadministratorerne har lovet at holde godt øje
med serveren den kommende tid.

/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes