[da-dansk] Status på oversættelsen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Status på oversættelsen

Hej alle,
Pootle-serveren kører nu (næsten) som smurt. Der er ingen ventetid, og der
opstår kun meget få fejl (Server-fejl). Men ellers fungerer det som en drøm.

Vi mangler 7.957 ord i 512 tekststrenge. Der ligger kun omkring 50 forslag
som skal godkendes/behandles, så nu handler det om at få oversat.

Foreløbigt er det stort set kun David Lamhauge, Jørgen Madsen og jeg selv
der har været aktive. Vi kunne godt bruge et par hænder mere her i
slutspurten.

På forhånd tak.


Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes