[da-dansk] Status på oversættelsen

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Status på oversættelsen

Der mangler 3.141 ord i 171 tekststrenge. Heraf er seks tekststrenge
oversat og mangler kun godkendelse/behandling.

Vores deadline for oversættelse og godkendelse er søndag d. 15. januar
2017. Der skal vi helst være helt færdige.

Jeg har desværre ikke selv så meget tid at give af her i januar, så jeg vil
gerne bede flere træde til nu, så vi kan få færdiggjort oversættelsen til
tiden.

Frigivelse er planlagt til 1. februar 2017.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes