[da-dansk] Tip vedr. oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Tip vedr. oversættelse

Jeg har i forbindelse med oversættelsen lagt mærke til at der af og til er
lagt nye forslag ind, selvom det faktisk ikke har været nødvendigt.

Det er når der er flueben i "Kræver yderligere arbejde".

Når du ser en tekst, hvor der neden under send-knappen er markeret "Kræver
yderligere arbejde" eller når Foreslå-knappen er aktiv, den danske tekst
står med kursiv skrift.

Så behøver du hverken oversætte eller foreslå. Skift til "Send", fjern
fluebenet og klik på "Send". Så er den sag lukket.

Det opstår typisk ved tekster som med meget stor sandsynlighed kan
godkendes. Det er f.eks. når et enkelt eller få ord allerede er oversat et
andet sted.

Lige nu er der mange eksempler i projektet "LibreOffice online".


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes