[da-dansk] Tju-hej hvor det går ;-)

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Tju-hej hvor det går ;-)

Hip hurra,
Så blev vi færdige med at oversætte LibreOffice 5.4.
Der ligger kun to strenge, som skal godkendes.

Tusind tak til de af jer der har hjulpet. Specialt vil jeg fremhæve David
Lamhauge, som har trukket det store læs denne gang. Tak for det.


/Leif

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes