[da-dansk] Typer af indholdsfortegnelser

classic Classic list List threaded Threaded
2 messages Options
David Lamhauge David Lamhauge
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] Typer af indholdsfortegnelser

I "Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre -
indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier" er der seks typer
ud over "indholdsfortegnelse".

Her er de seks typer som de er hhv. på engelsk, i programmet og i hjælpen:

Engelsk

i program

i hjælp

Alphabetical index

Alfabetisk index

Stikordsregister

Illustration index

Illustrationsindex

Figuroversigt

Index of Tables

Indeks over tabeller

Tabeloversigt

User-Defined

Brugerdefineret

Brugerdefineret

Table of Objects

Fortegnelse over objekter

Objektoversigt

Bibliography

Bibliografi

Litteraturliste


Lidt forvirrende (bortset fra Brugerdefineret).

Jeg kan ikke rigtig finde ud af om det er mig der blander noget sammen,
eller om der er gået noget helt galt i oversættelsen på et tidspunkt...


Venligst David

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Re: [da-dansk] Typer af indholdsfortegnelser

Hej,
Jeg er sikker på at det er fejloversættelser (misforståelser) i
brugergrænsefladen.

Hvis man vælger "Illustrationsindeks" fra rullelisten, bliver titlen til
"Figuroversigt". Det gælder også de andre, bort set fra Indholdsfortegnelse.

Vi kan forsøge at rette op på det.

/Leif

Den 30. december 2016 kl. 22.07 skrev David Lamhauge <
[hidden email]>:

> I "Indsæt - indholdsfortegnelser og stikordsregistre -
> indholdsfortegnelser, Stikordsregistre og Bibliografier" er der seks typer
> ud over "indholdsfortegnelse".
>
> Her er de seks typer som de er hhv. på engelsk, i programmet og i hjælpen:
>
> Engelsk
>
> i program
>
> i hjælp
>
> Alphabetical index
>
> Alfabetisk index
>
> Stikordsregister
>
> Illustration index
>
> Illustrationsindex
>
> Figuroversigt
>
> Index of Tables
>
> Indeks over tabeller
>
> Tabeloversigt
>
> User-Defined
>
> Brugerdefineret
>
> Brugerdefineret
>
> Table of Objects
>
> Fortegnelse over objekter
>
> Objektoversigt
>
> Bibliography
>
> Bibliografi
>
> Litteraturliste
>
>
> Lidt forvirrende (bortset fra Brugerdefineret).
>
> Jeg kan ikke rigtig finde ud af om det er mig der blander noget sammen,
> eller om der er gået noget helt galt i oversættelsen på et tidspunkt...
>
>
> Venligst David
>
> --
> Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner
> om hvordan du ophæver dit abonnement
> Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
> Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
> Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.
> libreoffice.org/da/dansk/
> Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke
> efterfølgende slettes
>

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes