[da-dansk] VIGTIGT: Nyt system til oversættelse

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Leif Lodahl Leif Lodahl
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] VIGTIGT: Nyt system til oversættelse

Hej alle,
Vi skal til at bruge et nyt system, Weblate til oversættelse.
Foreløbigt er der en test i gang, så vær opmærksom på at data først senere
bliver endeligt migreret. Oversættelser i testsystemet bliver derfor ikke
brugt. Oversættelser i Pootle vil blive gemt og overført til Weblate senere.

Men jeg vil opfordre alle til at prøve det af, før vi får overført rigtige
data.

Her kan du læse om Weblate:
https://docs.weblate.org/en/weblate-3.8/user/basic.html
Her kan du afprøve systemet: https://vm137.documentfoundation.org/

Alle konti er overført fra Pootle, så du kan logge ind med dit "gamle"
brugernavn/password.

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Privacy Policy: https://www.documentfoundation.org/privacy