[da-dansk] _ og ~ i strenge

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
scootergrisen-2 scootergrisen-2
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] _ og ~ i strenge

Det ser ud til at _ og ~ er udeladt i en del strenge i LibreOffice
master UI.

Ved ikke om det er med vilje men hvis det ikke er så er der måske en som
kunne gennemgå det og tilføj _ og ~ der hvor de mangler.

Går ud fra de bruges til genvejstaster.


--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? http://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: http://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på http://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes