[da-dansk] "prefix names" -->"Fornavne" på ark-navne i Calc?

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Steen Rønnow Steen Rønnow
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

[da-dansk] "prefix names" -->"Fornavne" på ark-navne i Calc?

Hej alle

Jeg er stødt på ovennævnte i Unit #149551362.

Er mit forslag OK, det kunne også være noget med (stillings)betegnelse,
eller noget tredje ...

Venligst    Steen-----
Steen Rønnow
--
Sent from: http://nabble.documentfoundation.org/Dansk-f1744063.html

--
Send en e-mail til [hidden email] for instruktioner om hvordan du ophæver dit abonnement
Problemer? https://da.libreoffice.org/kontakt-os/postlister/
Posting guidelines + more: https://wiki.documentfoundation.org/Netiquette
Listens arkiv er tilgængelig på https://listarchives.libreoffice.org/da/dansk/
Alle beskeder du sender til listen bliver publiseret her og kan ikke efterfølgende slettes
Steen Rønnow